Kích căng kéo cáp: giảm giá lớn nhất từ trước đến nay

Kích căng kéo hay còn gọi là máy căng cáp dự ứng lực, kích thông tâm, kích thủy lực… đang có chương trình khuyến mại giảm giá từ 2-5 triệu  cho tất cả các loại bao gồm: 

Kích căng kéo 25 tấn

Kích căng kéo 60 tấn (kích thông tâm 60 tấn)

Kích căng kéo 100 tấn (kích thông tâm 100 tấn)

Kích căng kéo 150 tấn ((kích thông tâm 150 tấn)

Kích căng kéo 250 tấn ((kích thông tâm 250 tấn)

Kích căng kéo 350 tấn ((kích thông tâm 350 tấn)

Kích căng kéo 400 tấn ((kích thông tâm 400 tấn)

Kích căng kéo 500 tấn ((kích thông tâm 500 tấn)

……