Neo công tác loại bị động (neo bị động)

Neo công tác loại  bị động  còn được  gọi là neo cố định

Neo bị động  là loại neo được sử dụng chủ yếu tại những vị trí bị hạn chế về không gian hoặc kích thước, và tùy từng loại kết cấu dự ứng lực để sử dụng sao cho phù hợp, đảm...

Xem chi tiết