Cho thuê thiết bị căng kéo dầm và căng kéo ván khuôn cho xe đúc hẫng

 Công ty cổ phần dự ứng lực Delta: Chuyên bán và cho thuê các thiết bị căng kéo dầm và căng kéo ván khuôn cho xem đúc hẫng theo tháng, theo tuần, theo ngày.
Công ty Cổ phần Dự Ứng Lực Delta: Chuyên bán và cho thuê Thiết bị căng kéo dầm, thiết bị căng kéo ván khuôn, bơm dầu, bơm vữa, trộn vữa, kích căng kéo.
Bao gồm:
– Kích căng kéo.
– Máy bơm dầu.
– Máy bơm vữa.
– Máy trộn vữa.
– Neo công cụ.
Ngoài ra chúng tôi còn nhận thi công căng kéo dầm theo tháng, theo nhân công chuyên gia, theo nhân công kỹ thuật.

Hãy gọi cho chúng tôi, Qúy Khách sẽ được phục vụ hài lòng, chu đáo !

xe3

xe5

xe 1

xe 4