Công trình xây dựng sẽ được tôn vinh theo giải thưởng Quốc gia

Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư quy định tổ chức Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng (CTXD). Theo đó, các CTXD chất lượng sẽ được tôn vinh theo giải thưởng Quốc gia về chất lượng CTXD.
Theo dự thảo Thông tư thì những công trình được đăng ký tham dự Giải thưởng Quốc gia về chất lượng CTXD bao gồm: CTXD dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật có quy mô từ cấp III trở lên; các công trình cấp IV tiêu biểu, nếu được giới thiệu của địa phương. Công trình tham dự xét thưởng phải được nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng tối thiểu hết thời gian bảo hành tính đến thời điểm đăng ký tham dự xét thưởng. Công trình vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng, đất đai, đấu thầu, bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan không được xem xét giới thiệu, đăng ký để xét thưởng.

 

cong trinh
Hiện các công trình tham dự Giải thưởng Quốc gia về chất lượng CTXD được đánh giá theo các tiêu chí: Chất lượng công trình; an toàn xây dựng và môi trường; quản lý chất lượng của các chủ thể tham gia xây dựng công trình; tiến độ xây dựng công trình; ứng dụng công nghệ mới, tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng; đánh giá của người sử dụng, dư luận xã hội.
Cũng theo Bộ Xây dựng, tổng số điểm tối đa của các tiêu chí xét thưởng Giải thưởng Quốc gia về chất lượng CTXD là 100 điểm. Trong đó, tiêu chí quan trọng nhất là chất lượng công trình với số điểm tối đa 55 điểm. Tiếp theo, tiêu chí công tác quản lý chất lượng của các chủ thể tham gia xây dựng công trình; sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng, các quy trình, quy phạm trong xây dựng có số điểm tối đa là 18 điểm.
Đối với những tiêu chí an toàn trong thi công xây dựng, an toàn phòng, chống cháy nổ và việc thực hiện cam kết về bảo vệ môi trường là 9 điểm; Tiêu chí ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới, tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong xây dựng là 8 điểm.
Ngoài ra, các tiêu chí thực hiện đúng tiến độ xây dựng công trình đã được cơ quan, cấp có thẩm quyền phê duyệt; Đánh giá của người quản lý, sử dụng công trình và dư luận xã hội về chất lượng công trình tham dự giải thưởng, mỗi tiêu chí tối đa là 5 điểm.
Bên cạnh Giải thưởng Quốc gia về chất lượng CTXD, tại dự thảo, Bộ Xây dựng cũng đề xuất hàng năm tổ chức Giải thưởng công trình chất lượng cao với hình thức giải thưởng là: Giấy chứng nhận giải thưởng do Chủ tịch Hội đồng xét thưởng cấp cho các đơn vị tham gia xây dựng công trình; Huy chương vàng chất lượng cao được trao cho đơn vị đăng ký công trình đạt giải. Bên cạnh đó, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng 3 năm liên tục có công trình đạt giải thưởng công trình chất lượng cao được xem xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Trong những năm qua, công tác đánh giá, bình chọn và khen thưởng các CTXD đạt chất lượng cao của ngành Xây dựng được thực hiện trong khuôn khổ Cuộc vận động “Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng”. Đã có 2.253 công trình, 658 sản phẩm vật liệu xây dựng, cơ khí xây dựng được tặng thưởng Huy chương vàng và Bằng chất lượng cao; 615 lượt doanh nghiệp được tặng Cờ Đơn vị xuất sắc về đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình sản phẩm xây dựng…