Dự án xây dựng công trình Quốc lộ 1 – Quảng Trị

Tháng 8/2014, công ty Cổ phần dự ứng lực Delta cung cấp các vật tư phục vụ cho Dự án đầu tư xây dựng công trình Quốc lộ 1 Đoạn KM717 + 100 – KM 741 + 170; KM 769 + 800 – KM 770 + 680 và KM 771 + 200 – KM 791A + 500, Tỉnh Quảng Trị như sau:
– Nêm công cụ trong kích QMV 13 G.
– Neo công cụ QMV 13G-1.

thi_cong_Ql1

Nhà thầu thi công dự án mở rộng Quốc lộ 1 A.