Dự án khu nhà ở xã hội Mỹ Đình – Hà Nội

Tháng 1/2014, công ty Cổ phần dự ứng lực Delta đã cung cấp lô vật tư phục vụ cho Gói thầu cung cấp thi công ép cọc bê tông cốt thép dự ứng lực 400 x 400mm – Khu nhà ở xã hội Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội. - Cáp dự ứng lực 12, 7...

Xem chi tiết