Dự án khu nhà ở xã hội Mỹ Đình – Hà Nội

Tháng 1/2014, công ty Cổ phần dự ứng lực Delta đã cung cấp lô vật tư phục vụ cho Gói thầu cung cấp thi công ép cọc bê tông cốt thép dự ứng lực 400 x 400mm – Khu nhà ở xã hội Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội.
– Cáp dự ứng lực 12, 7 mm Rồng Bạc – Thiên Tân – Trung Quốc/ 150 tấn.
– Neo công cụ 01 lỗ QMV 13G -1 .

 ep_coc_be_tong(7)

 

coc be tong

Hình ảnh cọc bê thông cốt thép dự ứng lực

 

ktx_my_dinh_2_cdhr

Hình ảnh khu nhà ở xã hội Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội