Thông báo mời thầu thi công cầu Vòm Thép

Công ty TNHH Trung tâm nghiên cứu bảo tồn di sản tiến sỹ Việt Nam thông báo mời thầu xây lắp gói thầu thuộc công trình xây dựng cầu vòm thép thuộc dự án “Trung tâm nghiên cứu bảo tồn di sản tiến sỹ Việt Nam” tại địa điểm Xóm Tiềng – Bắc Phong Cao Phong – Hòa Bình như sau:

55242600-1248074117-KHANH-THANH-CAU-2

1. Tên gói thầu: Gia công và thi công kết cấu phần trên.
2. Nguồn vốn: Tư nhân đóng góp.
3. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong cả nước.
4. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 00 ngày 30 tháng 8 năm 2012 đến trước 16 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2012 trong giờ hành chính.
5. Địa điểm phát hành và nhận HSMT: số 27 Nghĩa Dũng –Phúc Xá –Ba Đình –Hà nội.
6. Nơi phát hành: Phòng Hành chính
7. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) nộp tại Phòng tài chính-kế toán.
8. Thời điểm đóng thầu: Trước 16 giờ 00 ngày 28 tháng 9 năm 2012 (giờ Việt Nam).
9. Mỗi hồ sơ dự thầu phải kèm theo một bảo đảm dự thầu theo quy định trong HSMT phải nộp bảo lãnh dự thầu qua hai hình thức ngân hàng hoặc nộp trực tiếp. Nhà thầu có thể tham gia 1 trong hai gói thầu hoặc cả 2 gói thầu như đã nêu ở trên. HSDT và bảo lãnh dự thầu được nhà thầu giao trực tiếp cho bên mời thầu tại địa điểm đóng thầu chậm nhất là trước 16 giờ ngày 28 tháng 09 năm 2012.
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 16 giờ ngày 28 tháng 09 năm 2012, tại địa điểm đóng thầu nêu trên. Người đến mua, nộp và dự lễ mở thầu yêu cầu mang theo giấy giới thiệu, chứng minh thư nhân dân.
Các nhà thầu cần biết thêm thông tin liên quan đến gói thầu

Xin liên hệ gặp anh Bùi Ngọc Thịnh số điện thoại 0915082566 hoặc ĐT: 043.716.2066 gặp chị Vũ Thị Mai Hương phòng Hành chính – số máy lẻ 222.
Công ty TNHH Trung tâm nghiên cứu bảo tồn di sản Tiến sỹ Việt Nam kính mời các Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và tham gia dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.