Tiếp thu ý kiến các Bộ, Ngành và nhân dân về Dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi

Ngày 10/5, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh cùng lãnh đạo một số Cục, Vụ của Bộ Xây dựng đã có cuộc thảo luận, phân tích, tiếp thu ý kiến đóng góp của các Bộ, Ngành và nhân dân để tiến tới việc hoàn thiện Dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi gửi tới các cơ quan chức năng thẩm định trước khi trình Quốc hội.
Bên cạnh sự nhất trí cao của của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài TNVN, TTXVN, Bộ Tư lệnh bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, gần 20 ý kiến từ các Bộ, Ngành,tỉnh, Thành phố đã được Hội đồng soạn thảo phân tích kỹ và tiếp thu trong ngày làm việc.

b trng xd
Luật Xây dựng (sửa đổi) bao gồm 11 chương, 132 điều, quy định về hoạt động đầu tư xây dựng; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng và hoạt động xây dựng. Luật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Một số điểm mới của Luật sửa đổi là về lập quy hoạch, đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, phát triển nhà ở. Cụ thể như: lập quy hoạch vùng, quy hoạch các khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn; xác định công trình thuộc nguồn vốn nhà nước và phải được quản lý khác với các nguồn vốn khác; việc thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách hoặc cấp công trình; vấn đề cấp phép xây dựng đối với các công trình do Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt; siết chặt công tác đấu thầu để loại bỏ nhà thầu kém năng lực nhưng bỏ thầu giá thấp; vấn đề bảo hiểm công trình…