Tin tức đầu tư xây dựng

Hà Nội tăng giám sát 53 dự án xây dựng
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 73/KH – UBND yêu cầu tăng cường việc giám sát và đánh giá đầu tư năm 2013 với các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố. Có 22 dự án sử dụng vốn viện trợ phát triển (ODA), vốn ngân sách (trên 30%...
Xem chi tiết