Tin tức đầu tư xây dựng

Thông báo mời thầu thi công cầu Vòm Thép
Công ty TNHH Trung tâm nghiên cứu bảo tồn di sản tiến sỹ Việt Nam thông báo mời thầu xây lắp gói thầu thuộc công trình xây dựng cầu vòm thép thuộc dự án “Trung tâm nghiên cứu bảo tồn di sản tiến sỹ Việt Nam” tại địa điểm Xóm Tiềng - Bắc Phong Cao...
Xem chi tiết