Công trình cầu Khe Bang và Cầu Chu Kê – Tỉnh Quảng Bình.

Tháng 2/2014, công ty Cổ phần dự ứng lực Delta lô khe o giãn OVM phục vụ cho Gói thầu cung cấp thi công Công trình: Gói thầu số 8a Xây lắp 2 cầu đoạn Km13+703,4 – Km27+00 Gồm Cầu Khe Bang và cầu Chu Kê thuộc dự án: Cải tạo nâng cấp đường 565 (đường 16 cũ), huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

– Khe co giãn cao su cốt bản thép OVM 550 x 54 x 1000 mm.
– Khe co giãn su cốt bản thép OVM 270 x 42 x 1000mm .

cau chu ke

Cầu Chu Kê – Huyện Lệ Thủy – Quảng Bình.

cau  khe bang

Cầu Khe Bang – Huyện Lệ Thủy – Quảng Bình.