Thi công đường Phước Đại – Phước Trung và Cầu qua ô suối Năm Căn – Huyện Bác ÁI – Tỉnh Ninh Thuận.

 Tháng 10/2015, công ty Delta có cung cấp lô hàng sau phục vụ cho thi công nâng cấp đường Phước Đại – Phước Trung (gói thầu số 20), thi công xây dựng đường dẫn vào cầu và cầu qua suối Ô Căm – Huyện Bác Ái – Tỉnh Ninh Thuận.
Bao gồm:
– Bơm dầu ZB4 -500.
– Kích căng kéo YCQ250Q
– Neo công cụ QMV 13G -12.
– Neo công tác QMV 13-12.
– Bơm vữa UB3C.
– Trộn vữa HJB.

cau ninh thuan