Cầu chở vật liệu qua sông Thải – Hải Phòng.

Tháng 3/2015, công ty Cổ phần dự ứng lực Delta cung cấp các vật tư sau phục vụ cho thi công công trình Cầu chở vật liệu qua sông Thải từ chân núi Chín Đèo sang chân núi Thần Vi – Minh Đức – Huyện Thủy Nguyên – Hải Phòng. - Cáp dự ứng...

Xem chi tiết
Công trình cầu Băng Con Tăm – Thanh Hóa.

Tháng 4/2014, công ty Cổ phần dự ứng lực Delta đã cung cấp lô vật tư phục vụ cho Công trình cầu số 2 và cầu Băng Con Tăm – Làng Khẹo – Bát Mọt – Thường Xuân – Thanh Hóa như sau: - Cáp dự ứng lực 12,7mm Rồng Bạc - Thiên Tân - Trung...

Xem chi tiết