Công trình cầu Ba Cửa thuộc Quốc lộ 1A – Tỉnh Quảng Bình.

Tháng 3/2014, công ty Cổ phần dự ứng lực Delta đã cung cấp lô thiết bị phục vụ cho thi công công trình Cầu Ba Cửa Km 710 + 613,16 thuộc gói thầu số 14: Thi công xây dựng đoạn Km 704 + 900 – Km 710 + 700 dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL 1A địa phận tỉnh Quảng Bình như sau:
– Cáp dự ứng lực 12.7mm Rồng Bạc – Thiên Tân – Trung Quốc.
– Neo công tác QMV 13-12.
– Neo công cụ QMV 13G-1.

cau 3 cua

Hình ảnh công trình Cầu Ba Cửa thuộc Quốc lộ 1A – Tỉnh Quảng Bình.