Công trình cầu Băng Con Tăm – Thanh Hóa.

Tháng 4/2014, công ty Cổ phần dự ứng lực Delta đã cung cấp lô vật tư phục vụ cho Công trình cầu số 2 và cầu Băng Con Tăm – Làng Khẹo – Bát Mọt – Thường Xuân – Thanh Hóa như sau:
– Cáp dự ứng lực 12,7mm Rồng Bạc – Thiên Tân – Trung Quốc .
– Neo công tác 07 lỗ QMV 13-7.
– Neo công tác 12 lỗ QMV 13-12.
– Ống ghen d80/87 mm.
– Ống gen tròn d 60/65.

cau Tu My

(Hình ảnh minh họa)