Công trình Cầu Yên Dũng – Bắc Giang.

Tháng 3/2014, công ty Cổ phần dự ứng lực Delta đã cung cấp các thiết bị, vật tu phục vụ cho thi công Công trình cầu Yên Dũng - Dự án đường nối đường tỉnh 398 (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) đến Quốc Lộ 18 (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) như sau: - Bơm...

Xem chi tiết