Dự án đường Tân Hòa – Trũng Kè 2 – Huyện Ngũ Hành – Quảng Ngãi.

Tháng 9/2014., công ty Cổ phần dự ứng lực Delta cung cấp các thiết bị phục vụ cho Gói thầu số 1, thuộc dự án: Đường Tân Hòa – Trũng Kè II- Trũng Kè 1 – Huyện Nghĩa Hành – Tỉnh Quảng Ngãi như sau:
– Neo công cụ 01 lỗ QMV 13G-1.
– Neo công tác 04 lỗ QMV 13-4 .
– Ống gen d50/55.
– Kích sợi đơn 25 tấn YCQ25Q-200.
– Bơm dầu ZB4-500.

cau trung ke

Hình ảnh minh họa