Công trình cầu EA H’MLAY cách thị trấn M’Drăck 15 km..

Tháng 1/2014, công ty Cổ phần dự ứng lực Delta đã cung cấp các thiết bị   phục vụ cho thi công Công trình cầu EA H’MLAY cách thị trấn M’Drăck 15 km như sau:
– Bơm dầu ZB4-500
– Kích sợi đơn 25 tấn YCQ 25Q-200A

cau ea hmray

Hình ảnh cầu EA H’MLAY