Công trình cầu Băng Con Tăm – Thanh Hóa.

Tháng 4/2014, công ty Cổ phần dự ứng lực Delta đã cung cấp lô vật tư phục vụ cho Công trình cầu số 2 và cầu Băng Con Tăm – Làng Khẹo – Bát Mọt – Thường Xuân – Thanh Hóa như sau: - Cáp dự ứng lực 12,7mm Rồng Bạc - Thiên Tân - Trung...

Xem chi tiết
Công trình Cầu Yên Dũng – Bắc Giang.

Tháng 3/2014, công ty Cổ phần dự ứng lực Delta đã cung cấp các thiết bị, vật tu phục vụ cho thi công Công trình cầu Yên Dũng - Dự án đường nối đường tỉnh 398 (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) đến Quốc Lộ 18 (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) như sau: - Bơm...

Xem chi tiết