Dự án tuyến đường sắt đô thị Hà Nội – Tuyến Cát Linh – Hà Đông.

Tháng 10/2015, công ty Cổ phần dự ứng lực Delta cung cấp các thiết bị phục vụ cho Tuyến Cát Linh – Hà Đông, dự án tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội như sau:
– Neo công cụ QMV 15G- 7.
– Neo công cụ QMV 15 G- 9.
– Neo công cụ QMV 15G -11.
– Neo công cụ QMV 15G -12.

duong cat linh ha dong

Thi công tuyến đường Cát Linh – Hà Đông