Công trình Cầu Cạn Tứ Mỹ – Phú Thọ.

Tháng 5/2013, công ty Cổ phần dự ứng lực Delta cung cấp lô vật tư  phục vụ cho thi công công trình Cầu Cạn Tứ Mỹ, Km50+660. Dự án đắp, mở rộng, tôn tạo và cứng hóa đê hữu sông Thao kết hợp đ­ờng giao thông đoạn Km0 đến Km60 từ xã Hiền L­ơng – huyện Hạ Hòa đến ngã tư­ Cổ Tiết – huyện Tam Nông – tỉnh Phú Thọ như sau:
– Neo công cụ 7 lỗ QMV – Liễu Châu – Trung Quốc 13G-7.
– Neo công tác 7 lỗ QMV – Liễu Châu – Trung Quốc 13-7.
– Cáp dự ứng lực 12.7mm Rồng Bạc – Thiên Tân – Trung Quốc .