Công trình Cầu đường bộ Cầu Thị Cầu – Bắc Ninh.

Tháng 4/2014, công ty Cổ phần dự ứng lực Delta đã cung cấp 01 lô các thiết bị  phục vụ cho Công trình Cầu đường bộ Cầu Thị Cầu – Bắc Ninh như sau:
– Kích căng kéo bó cáp 100 tấn YCQ100Q-200.
– Kích căng kéo bó cáp 60 tấn YCQ 60Q-200.
– Ống thao tác kéo thanh PC.

cau thi cau 2

Toàn cảnh đường bộ Thị Cầu

cau thi cau 1

Các phương tiên giao thông qua cầu sau Lễ thông xe.

cau thi cau 3

 Các đại biểu cắt băng thông xe cầu đường bộ Thị Cầu