Công Trình Cầu Kinh Thanh Đa – Quân Bình Thạnh – TP Hồ Chí Minh.

Tháng 5/2013, công ty Cổ phần dự ứng lực Delta đã cung cấp Các vật tư phục vụ cho thi công Dự án nâng cấp mở rộng cầu Kinh Thanh Đa – Quận Bình Thạnh – TP Hồ Chí Minh, gói thầu số 1: Phần cầu chỉnh và tháo dỡ cầu cũ như sau:
– Neo công cụ 12 lỗ QMV 13-7
– Neo công tác 12 lỗ QMV 13-7.
– Khe co giãn cao su cốt thép OVM 270 x 42 x 1000 mm.
– Gối cầu cao su cốt thép OVM GJZ 500 x 300 x 50mm.

cau kinh thanh da

Hình ảnh cầu Kinh Thanh Đa – Quận Bình Thạnh – TP Hồ Chí Minh