Công trình cầu Phương Trạch – Đông Anh – TP Hà Nội.

Tháng 4/2013, Công ty cổ phần dự ứng lực Delea đã cung cấp lô gối cầu OVM – Liễu Châu – Trung Quốc phục vụ thi công cầu Phương Trạch – Đông Anh – Hà Nội như sau:
Gối cầu cao su cốt bản thép :OVM GJZ 360 x 460 x 56 mm.
Gối cầu cao su đảm bảo đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn xây dựng cầu đường của Việt Nam và Thế giới.
Công trình này hiện đã được đưa vào sử dụng từ đầu năm 2014.