Công trình cầu Từ Châu – Huyện Thanh Oai – Thành phố Hà Nội.

Tháng1/2013, công ty Cổ phần dự ứng lực Delta đã cung cấp  khối lượng hàng hóa để phục vụ cho thi công công trình Công trình cầu Từ Châu – Huyện Thanh Oai – Thành phố Hà Nội như sau:
– Gối cầu cao su cốt bản thép : 350 x 300 x 78mm.
– Gối cầu cao su cốt bản thép : 250 x 200 x 35mm.
Hàng gối cầu cao su cốt bản thép Việt Nam của công ty Delta, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn xây dựng cầu đường của Việt Nam và Thế giới.
Công trình này đã hoàn thành và đi vào sử dụng từ tháng 5/2014 đến nay.