Công trình tiêu biểu

Công trình Cầu Cạn Tứ Mỹ – Phú Thọ.

Tháng 5/2013, công ty Cổ phần dự ứng lực Delta cung cấp lô vật tư  phục vụ cho thi công công trình Cầu Cạn Tứ Mỹ, Km50+660. Dự án đắp, mở rộng, tôn tạo và cứng hóa đê hữu sông Thao kết hợp đ­ờng giao thông đoạn Km0 đến Km60 từ xã Hiền L­ơng - huyện...

Xem chi tiết