Dự án cải tạo, nâng cấp đường Nam Ninh Hải – Nam Định.

Tháng 3/ 2014, công ty Cổ phần dự ứng lực Delta đã cung cấp lô gối cầu, khe co giãn Việt Nam, phục vụ cho thi công Dự án cải tạo, nâng cấp đường Nam Ninh Hải, đoạn từ chợ Qùy đến Cầu Gai – Huyện Nam Trực – Tỉnh Nam Định như sau:
– Khe co giãn cao su cốt bản thép 350 x 50 x 1000 mm.
– Gối cầu cao su cốt bản thép 120 x 200 x 28 mm.

duong nam ninh hhai