Dự án Trường Sơn Đông.

Tháng 5/2014, công ty Cổ phần dự ứng lực Delta đã cung cấp 01 lô hàng phục vụ cho việc thi công Gói thầu D32 (Cầu KM457 + 208,65; Ptk=95T; Cầu 450+952,40; Ptk=91T) ; Gói thầu D20 ( Cầu Đinh Màu; Ptk=96T); Gói thầu D20 (Cầu EaTlu1; Ptk=95,1T; Cầu EATlu 2; Ptk=95,1T) thuộc dự án đường Trường Sơn Đông như sau:
– Kích căng kéo 250 tấn YCQ250 Q – 200.
– Máy bơm vữa HJB – 3.
– Đầm rung ván khuôn.
– Bơm dầu ZB4500.
– Kích nâng 120 tấn KN120-150-2.

truong son dong 2

  Triển khai thi công trên đường Trường Sơn Đông đoạn qua tỉnh Gia Lai

cau truong son

Đường Trường Sơn Đông

truong son dong 3

Con đường Trường Sơn Đông giúp cho nhiều khu vực tại Tây Nguyên thoát khỏi thế bí về giao thông.