Dự án Trường Sơn Đông.

Tháng 5/2014, công ty Cổ phần dự ứng lực Delta đã cung cấp 01 lô hàng phục vụ cho việc thi công Gói thầu D32 (Cầu KM457 + 208,65; Ptk=95T; Cầu 450+952,40; Ptk=91T) ; Gói thầu D20 ( Cầu Đinh Màu; Ptk=96T); Gói thầu D20 (Cầu EaTlu1; Ptk=95,1T; Cầu EATlu 2; Ptk=95,1T) thuộc dự...

Xem chi tiết